Angiosperms (Flowering Plants) • Earth.com

Noccaea minima

(Noccaea minima)

galery
da

Description

Thlaspi, eller pennycress, er et genus af urter af tempererede regioner på det eurasiske kontinent. De forekommer i Central- og Syd-Europa, Sydvestasien og 2 arter er endemiske for Kina. Thlaspi har vist sig at være en hyperaccumulator af tungmetaller som zink og cadmium og kan derfor anvendes i phytoremediation initiativer

Taxonomic tree:

Domain:
Kingdom: Plantae
Phylum:
Class: Magnoliopsida
Order:Brassicales
Family:Brassicaceae
Genus:Noccaea
News coming your way
The biggest news about our planet delivered to you each day